نماز عید سعید فطر صبح روز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه 1402 با حضور دانشجویان خوابگاه کوثر در محوطۀ این خوابگاه برگزار شد.

آخرین اخبار