06 09 2021
1649

افتخارآفرینی و راهیابی دانشجویان دانشگاه رازی به مرحلۀ سراسری بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان

در بخش معارفی سی و ششمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان کشور، 6 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی؛ خانم ها آرزو جمشیدی و کوثر چهری در رشتۀ احکام، آقای عرفان کریمی در رشتۀ ترجمه و تفسیر، خانم غزل حسینی نژاد در رشتۀ حفظ 5 جزء، آقای ساسان پرویزی و خانم زهرا سورنی در رشتۀ حفظ موضوعی موفق به کسب امتیاز لازم و راهیابی به مرحلۀ سراسری این دوره از جشنواره شدند.

این موفقیت را به دانشجویان و جامعۀ دانشگاهی رازی تبریک عرض می نماییم.

آخرین اخبار