12 06 2021
833

اعلام زمان برگزاری مسابقات بخش معارفی جشنوارۀ قرآن و عترت

1400/04/25

پیرو ابلاغ آیین‌نـامه سی وششـمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان، و عدم حضور رسـمی دانشـجویان دانشـگاه ها و تجمیع برگزاری مرحله دانشـگاهی و سراسری جشنواره قرآن، ادامه روند اجرایی جشـنواره به شرح ذیل اعلام می گردد.

آزمون بخش معارفی (شامل 7رشـته: آشـنایی با احادیث اهلبیت/حفظ موضوعی قرآن کریمآشـنایی با ترجمه و تفسـیرقرآن کریم/ آشنایی باسیرۀ معصومین/ احکام/ پرسمان قرآنی/سبک زندگی اسلامی و ایرانی) و رشته‌های حفظ از بخش‌آوائی (حفظ کل، حفظ 20جزء، حفظ 10 جزء و حفظ 5جزء قرآن کریم) و رشـته‌های معارفی از دو بخش‌ نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه (معارف نهج‌البلاغه و معارف صـحیفۀ سجادیه) به‌صـورت مجـازی برگزار می‌شود و دانشـجویان فرصت دارنـد از تاریـخ 1400/04/15 الی 1400/04/25 بـا مراجعه به نشـانی الکـترونیکی Quranst.Pnu.ac.ir نسـبت به ثبت نـام و دریافت نام کاربری اقدام نمایند:

  1. سامانۀ مذکورصرفاً در بازۀ زمانی یادشده فعال می‌باشد و ایجاد دسترسی درخارج از زمان مـذکور غیرممکن بوده و مسـئولیت عـدم ثبت نام در تاریـخ مزبورصـرفاً بر عهـدۀ دانشـجو می‌باشد.
  2. دانشجویان به‌هنگام ثبت نام در قسمت انتخاب نام استان و شهر، استان و شهرمحل تحصیل خود و در قســمت انتخاب مرکز، نام وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری را انتخاب نماید.
  3. بـا توجه به برگزاری آزمون در روز دوشـنبه مورخه 28/04/1400، دانشجویان می‌توانند از ساعت 14-8 همان‌روز با نام کاربری که هنگام ثبت نام دریافت نموده‌انـد، وارد سامانه شده و در آزمون مربوط به خودشان شـرکت کنند.

(نکته: هر دانشـجوصرفاً حق شرکت در یک رشته راخواهد داشت.)

  1. در این آزمون نمره منفی لحاظ می‌شود
  2. درصورتیکه پـذیرفته‌شـدگان این مرحله در هر رشتۀ آزمونی بیش از ظرفیت مجـاز برای حضور در مرحله سراسـری جشـنواره باشـند، نامبردگان به عنوان راه یافته نهایی به مرحله سراسـری محسوب نشـده، و ارزیابی مجـدد انجام خواهد شد که نحوه آن متعاقباً اعلام می گردد.
  3. متسابقان محترم دانشگاه‌ها می‌توانند درصورت ضرورت و برای دریافت پاسخ به سؤالات احتمالی با شـماره تماس 22485080- 021 جناب آقای ابراهیمی (کارشـناس محترم) تماس حاصل نمایند.

آخرین اخبار