25 05 2021
478

اعلام زمان برگزاری مسابقات بخش آوایی جشنوارۀ قرآن و عترت

1400/04/05

پیرو ابلاغ آیین‌نـامه سی وششـمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان، و عدم حضور رسـمی دانشـجویان دانشـگاه ها و تجمیع برگزاری مرحله دانشـگاهی و سراسری جشنواره قرآن، ادامه روند اجرایی جشـنواره به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

 

 بخش آوایی:

دانشجویان شرکت کننده بخش آوایی باید بوسیله دوربین یا تلفن همراه، فایل اجرای خود را  پس از ضبط، حداکثر تا تاریخ 5 تیرماه 1400 به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی به یکی از روش های زیر ارسال نمایند:

 

شرکت کنندگان بخش قرائت تحقیق و ترتیل باید اجرای خود را از قرعه های ارائه شده انتخاب نمایند.

عدم ارسال فایل تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از ادامه حضور در جشنواره می باشد.

 

پس از ارزیابی فایل های ارسال شده، فهرست اسامی برگزیدگان بخش آوایی حداکثر تا تاریخ ۱400/07/۰۱ از سوی دبیرخانه مرکزی مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به دانشگاه ها اعلام خواهد شد.

 

قرعه های قرائت تحقیق (قرعه های 7 خطی)

  • صفحه 140 آیات 95 تا 98
  • صفحه 196 آیات 55 تا 58
  • صفحه 210 آیات 7 تا 10
  • صفحه 215 آیات 55 تا 59
  • صفحه 223 آیات 13 تا 16

 

 

قرعه های قرائت ترتیل (قرعه های 1 صفحه ای)

  • صفحه 129
  • صفحه 133
  • صفحه 183
  • صفحه 193
  • صفحه 199

 

 

بخش معارفی و حفظ

در بخش معارفی و رشـته های حفظ از بخش آوایی، همچنین رشـته های معارفی نهج البلاغه وصـحیفه سجادیه از 2 بخش مذکور، ملاک انتخاب برگزیـدگان، آزمون مجازی می باشد که دستورالعمل برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

سایر بخش ها

محوریت و موضوع در سـایر بخش های هنری، ادبی، پژوهشی، فناوری، نوآفرینی قرآنی، نهج البلاغه وصحیفه سجادیه و تواشیح و همسرایی از بخش آوایی به دلیل عدم اعلام از سوی شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

آخرین اخبار