کاروان دانشجویی راهیان نور دانشگاه رازی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه رازی، ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای دفاع مقدس و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب، به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، اعرام کاروان راهیان نور دانشجویان در گروه برادران، از ۱۵ لغایت ۱۸ اسفند ماه و گروه خواهران از ۲۰ لغایت ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ خواهد بود و کاروان رهپویان مکتب حاج قاسم دانشگاه رازی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند داشت.

آخرین اخبار