کاروان دانشجویی راهیان نور دانشگاه رازی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه رازی، 20 اسفندماه ۱۴۰۱ با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای دفاع مقدس و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب، به اردوی راهیان نور اعزام شدند.
 اعزام کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه رازی در گروه برادران، از ۱۵ لغایت ۱۸ اسفندماه و گروه خواهران از ۲۰ لغایت ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۱ خواهد بود و کاروان رهپویان مکتب حاج قاسم دانشگاه رازی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند داشت.
 

آخرین اخبار