محل برگزاری : دانشگاه رازی-

تاریخ برگزاری : 31 شهریور تا یکم مهر ماه  1400

محل برگزاری : دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : 31 شهریور تا یکم مهر ماه  1400

 محور اوّل:  سپهبد  شهید قاسم  سلیمانی  و عرصه¬های بین المللی

 محور دوم:  سپهبد  شهید قاسم  سلیمانی و جهان اسلام

محور سوم: سپهبد  شهید قاسم  سلیمانی و محور مقاومت

محور چهارم: سپهبد شهید قاسم  سلیمانی و حوزه  و  دانشگاه

محور پنجم: سپهبد  شهید قاسم  سلیمانی و  دانش،  معرفت، بصیرت ،سیره   و  سبک زندگی

لینک همایشhttps://shahidsolimani2021.razi.ac.ir/fa/

آخرین اخبار