در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود. در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود.

محل برگزاری : دانشگاه رازی

واحد برگزار کننده : گروه فیزیک دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : روزهای یکم  لغایت چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و چهارمین همایش دانشجویی فیزیک، برای اولین بار به صورت مجازی و در تاریخ ۱ الی ۴ شهریورماه ۱۳۹۹ توسط دانشگاه رازی کرمانشاه و انجمن فیزیک ایران برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است. در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیته‌ی اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد. لازم است همه‌ی متقاضیان شرکت در کنفرانس از جمله مقاله‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را، در  این‌نشانی http://www.psi.ir/?physics۹۹ کامل کنند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://confphys۹۹.razi.ac.ir/

 

Ø     بیان اهداف و محورهای همایش:
  •   ارائه جدیدترین دست آوردهای پژوهشی فیزیک دانان کشور

  •   آشنا شدن اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور با زمینه های پژوهشی یکدیگر

  •   تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان به منظور تحقیق و پژوهش بیشتر در علم فیزیک

  • شناسایی و معرفی پژوهشگران کشور در زمینه علم فیزیک

با توجه به محدودیت‌های پیش‌آمده بخاطر ویروس COVID-۱۹ و بخاطر رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و حفظ سلامت شرکت‌کنندگان این کنفرانس به صورت مجازی (الکترونیکی) و در تاریخ ۱ الی ۴ شهریورماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. همچنین مهلت فرستادن مقالات برای کنفرانس به ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ تغییر یافت

 

محل برگزاری : دانشگاه رازی

واحد برگزار کننده : گروه فیزیک دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : روزهای یکم  لغایت چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس فیزیک ایران و بیست و چهارمین همایش دانشجویی فیزیک، برای اولین بار به صورت مجازی و در تاریخ ۱ الی ۴ شهریورماه ۱۳۹۹ توسط دانشگاه رازی کرمانشاه و انجمن فیزیک ایران برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است. در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیته‌ی اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد. لازم است همه‌ی متقاضیان شرکت در کنفرانس از جمله مقاله‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را، در  این‌نشانی http://www.psi.ir/?physics۹۹ کامل کنند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://confphys۹۹.razi.ac.ir/

 

Ø     بیان اهداف و محورهای همایش:
  •   ارائه جدیدترین دست آوردهای پژوهشی فیزیک دانان کشور

  •   آشنا شدن اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور با زمینه های پژوهشی یکدیگر

  •   تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان به منظور تحقیق و پژوهش بیشتر در علم فیزیک

  • شناسایی و معرفی پژوهشگران کشور در زمینه علم فیزیک

با توجه به محدودیت‌های پیش‌آمده بخاطر ویروس COVID-۱۹ و بخاطر رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و حفظ سلامت شرکت‌کنندگان این کنفرانس به صورت مجازی (الکترونیکی) و در تاریخ ۱ الی ۴ شهریورماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. همچنین مهلت فرستادن مقالات برای کنفرانس به ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ تغییر یافت

 

آخرین اخبار