آخرین اخبار

 محققان دانشگاه رازی به سرپرستی دکتر صحبت بهرامی‌نژاد، موفق به معرفی رقم یولاف زراعی با نام Potoroo شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، محققان دانشگاه رازی به سرپرستی دکتر صحبت بهرامی‌نژاد، موفق شدند یک رقم یولاف زراعی با نام Potoroo در معاونت تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی وزارت جهاد کشاورزی ارائه و ثبت نمایند.

این رقم از سال ۱۳۸۶ همراه حدود ۱۰۰ رقم و ژنوتیپ یولاف زراعی توسط دکتر بهرامی‌نژاد از کشور استرالیا وارد شده و در شهرستان‌های کرمانشاه و ایلام در ۲۴ محیط مختلف تحت آزمایش‌های مختلف به زراعی و سازگاری در شرایط اقلیمی و محیطی قرار گرفته است.

این رقم، به عنوان سومین رقم یولاف زراعی در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران درج گردیده است.


 

آخرین اخبار