آخرین اخبار

4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف ارتقاء مرتبه یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، چهاردهمین و پانزدهمین نشست از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه، 9 خرداد ماه 1403، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌‌های رازی و صنعتی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

- دکتر امین زارع (گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی)

- دکتر سجاد دادفر (گروه علوم تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

- دکتر سجاد علی‌بیگی (گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

- دکتر فرزانه گندمی (گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)

- دکتر امین شهسوار (گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

- دکتر وحید عباسی (گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

 

آخرین اخبار