آخرین اخبار
44933
فیلم/معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه رازی-3

شرکت دانش‌بنیان "کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا"

دکتر کهریزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی به معرفی شرکت دانش‌بنیان "کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا" پرداخت.

 

 


 

آخرین اخبار