آخرین اخبار

بسیج اساتید دانشگاه رازی با همکاری سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه مسابقه بزرگ کتابخوانی برگزار می‌کند.

شرایط ثبت نام:

۱-مسابقه مخصوص دختران است 
۲-دختران متولد سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹،
۳-نام و نام خانوادگی- نام پدر و کدملی جهت ثبت نام به بسیج اساتید اعلام گردد
۴-در صورت ثبت نام کتاب "خاطرات سفیر" تحویل متقاضی خواهد گردید.

کرمانشاه - دانشگاه رازی
​​بسیج اساتید دانشگاه رازی
۰۸۳-۳۴۲۷۸۷۸۶


 

آخرین اخبار