آخرین اخبار

مسابقات قهرمانی کشور نجات غریق دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

 


 

لینک آیین نامه مسابقات 

 

آخرین اخبار