مجموعه اسناد تاریخی مستوفی لرستان «سید یدالله ستوده» با مقدمه و پژوهشی از دکتر روح الله بهرامی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی منتشر شد.

«مجموعه اسناد پیشکاری و وزارت میرزا سید رضا تفرشی مستوفی و پیشکار مالی لرستان» شامل مجموعه‌ای فاخر و مشتمل بر اسناد برجسته تاریخ اقتصادی و سیاسی لرستان از روزگار ناصری تا روزگار پهلوی است که از سوی «انتشارات شاپور خواست» به زیور طبع آراسته شد.

مطالعه این مجموعه ارزشمند را که مشتمل بر دو هزار صفحه اسناد، تصاویر و عکس های بی نظیر از رجال و شخصیت‌های  ملی و محلی و حکام و کارگزاران سیاسی و مالی لرستان است به علاقه‌مندان تاریخ ملی و محلی پیشنهاد می‌شود.

مجموعه دو جلدی مستوفی لرستان گنجینه‌ای از اسناد، عکس‌ها و آگاهی‌های تاریخی ارزشمند در باب تاریخ اقتصادی و سیاسی لرستان و غرب کشور در عصر قاجار محسوب می‌شود که به همّت سید یدالله ستوده و با مقدمه و پژوهشی در باره پیشینه تاریخ تفرش و سادات تفرشی و نقش میرزا سید رضا وزیر و مستوفی لرستان در تحولات سیاسی و اداری ولایت لرستان در عهد قاجاریه به قلم دکتر روح الله بهرامی دانشیار دانشگاه رازی پس از 10 سال تلاش منتشر شد.

برچسب ها:

دانشگاه رازی
دکتر روح اله بهرامی
مجموعه اسناد تاریخی مستوفی لرستان
مستوفی لرستان
سید یدالله ستوده

آخرین اخبار