آخرین اخبار

قطعنامه پایانی همایش بین‌المللی "هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، با توجه به اهمیت ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و تأسیس گروه مطالعات هورامان پژوهشی و مرکز اسناد مرکز مطالعات هورامان پژوهی در دانشگاه رازی و لزوم رصد مداوم این میراث فرهنگی ملّی و بین‌المللی؛ دغدغه‌ها، پیشنهادات جامعه علمی و دوستداران این میراث معنوی در پایان همایش از سوی دکتر روح‌اله بهرامی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور به شرح ذیل قرائت شد:

نخستین همایش بین‌المللی هورامان با دستاورد‌های ارزشمند و تجربه‌ای مناسب به پایان آمد، ضمن تشکر از مجموعه برگزارکنندگان همایش: دانشگاه رازی، پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و سپاس بی‌پایان از حضور و همراهی مقامات عالی کشوری و استانی، از وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری و استاندار محترم و معاونین و مدیران فرهنگی و کارگزاران محلی و موسسات و نهادی مدنی، اینک در پایان این رویداد فرهنگی و بین‌المللی، با طرح پیشنهادات علمی و عملی و با توجه به اهمیت ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان، برخی از مهم‌ترین پیشنهادات، دغدغه‌ها، خواسته‌ها و نگرانی‌های عمومی محققان، سخنرانان، مخاطبان، علاقه‌مند و دوستداران ایران اسلامی در این رویداد علمی و بین‌المللی را به عنوان قطعنامه پایانی همایش قرائت نموده و به منظور حفظ جایگاه جهانی این میراث معنوی، فرهنگی و طبیعی، توجه جدی مسئولان، تصمیم‌سازان و کارگزاران ملی، منطقه‌ای و استانی را به پیگیری و تحقق این امور معطوف می‌دارد:

اهم پیشنهادات و دغدغه‌های مورد نظر:

۱- اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب برای حفظ و حراست از شاخصه‌های منظر فرهنگی هورامان، به‌ویژه بر اساس حفظ توازن فرهنگی و تعامل انسان و طبیعت.

۲- تدوین برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان و میراث پایه با مشارکت علمی دانشگاهیان، اصحاب فکر و اندیشه در حفظ و حراست از مجموعه عظیم منظر فرهنگی هورامان

۳- تعریف سند چشم‌انداز مناسب و ترسیم مسیری مشخص و پویا برای حفاظت از جایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان.

۴- ایجاد دبیرخانه دائمی منظر فرهنگی هورامان در پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی دانشگاه رازی و حمایت نهاد‌های ذیربط از این دبیرخانه به منظور برگزاری و رصد علمی پایداری منظر فرهنگی هورامان و تلاش برای برگزاری رویداد‌های علمی دو سالانه در این زمینه.

۵- حمایت مالی و معنوی مداوم و مستمر از تأسیس مرکز اسناد و مدارک هورامان‌شناسی تحت نظارت گروه مطالعات هورامان‌پژوهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور در دانشگاه رازی و تکمیل و توسعه این مرکز و تبدیل آن به عنوان مرکزی بزرگ برای گسترش مطالعات علمی در قلمرو هورامان پژوهشی برای تصمیم‌سازی‌های دانش‌بنیان در این زمینه.

۶- تدوین سند چشم‌انداز توسعه پایدار منظر فرهنگی هورامان با مشارکت اندیشمندان، پژوهشگران و مردم به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی پایدار و اثربخش میراث منظر فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علمی و مطالعاتی درکار گروه‌های علمی هورامان پژوهی

۷- تأمین اعتبارات لازم برای تعریف و طراحی مداخل پژوهشی دانشنامه هورامان و تدوین چار چوبی علمی و روشمند به منظور راه اندازی کارگروه تدوین دانشنامه بزرگ منظر فرهنگی هورامان بر اساس شیوه نامه‌ای مدون و علمی

۸- توجه به برگزاری رویداد‌های ورزشی، هنری و آیینی مبتنی بر فرهنگ بومی هورامان به منظور تداوم پایداری فرهنگی و توسعه پایدار فرهنگ و میراث جهانی هورامان.

۹- مطالعه دقیق و همه جانبه در اجرای پروژه‌های جدید و مستحدثات، فعالیت‌های عمرانی، جغرافیایی و زیست محیطی با تاکید بر مطالعات دقیق طبیعی و زیست محیطی به منظور حفظ پایداری مواریث تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منظر برای کاهش اثرات نا مطلوب و مخرب اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی و شهری و روستایی.

۱۰- توجه جدی به حفظ ظرفیت دستاورد‌های تاریخی، فرهنگ بومی و به‌ویژه ماهیت طبیعی، جغرافیایی و ظرفیت‌های کم نظیر زیست محیطی هورامان نظیر گونه‌های متعدد زنتیک گیاهی و جانوری به عنوان یکی از مهمترین مسائل اساسی زیست محیطی و جغرافیایی مرتبط با منظر فرهنگی هورامان.

۱۱- ایجاد پایانه‌های مناسب و زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی در شهر‌ها و روستا‌های هورامان و مراکز استانی به مقصد هورامان با لحاظ شرایط مناسب فرهنگی و رعایت تناسب لازم با این منظر فرهنگی به منظور ایجاد جاذبه‌های مناسب منظر جهانی و فرهنگی هورامان.

۱۲- تولید محتوا‌های علمی، فرهنگی، گردشگری متناسب با حفظ توسعه فرهنگی و فرهنگ پایدار در منطقه هورامان از سوی نهاد‌های متولی از جمله پایگاه جهانی هورامان، ادارات کل میراث فرهنگی، ادارات ارشاد اسلامی و سایر موسسات و نهاد‌های علمی و دانشگاهی

۱۳- توجه به حفظ پایداری فرهنگ بومی و زیست محیطی در منطقه هورامان

۱۴- تأمین منابع مالی و تشویق و تقویت حمایت‌های معنوی و همکاری‌های لازم با گروه مطالعات هورامان پژوهی و کار گروه‌های هشت‌گانه گروه مذکور و تعمیق مطالعات علمی در حوزه محیط زیست و اکوتوریسم، طرح‌ها و مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... به منظور تحقق توسعه پایدار فرهنگی

۱۵- استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی و گردشگری برای ایجاد شرایط مساعد فرهنگی و گسترش مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در بستر منظر فرهنگی هورامان و استفاده از دیپلماسی مکمل در جهت معرفی این میراث جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت این میراث فرهنگی در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بویژه در منطقه اقلیم و در کشور عراق ...

۱۶- نمادسازی و برندسازی مناسب بر اساس ظرفیت‌های مطلوب منظر فرهنگی هورامان برای معرفی میراث جهانی و فرهنگی هورامان

۱۷- ایجاد جاذبه‌های مناسب گردشگری و تأمین و تقویت شرایط رفاهی و اقامتی بوم‌محور با حمایت از مشارکت اجتماعی و حضور مؤثر مردم و با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگ بومی به منظور پایداری منظر و میراث فرهنگی هورامان.

 

آخرین اخبار