آخرین اخبار

دکتر داود گوهری به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه رازی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست هیئت رئیسه دانشگاه رازی با حضور اعضا، دوم خرداد ماه 1402 در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در این جلسه، دکتر داود گوهری عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه رازی معرفی شد.

همچنین در این جلسه از تلاش‌های ارزنده دکتر حسن مرادی معاون سابق دانشجویی دانشگاه قدردانی به عمل آمد.

آخرین اخبار