آخرین اخبار
3553
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

دکتر کیومرث زرافشانی به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد

دکتر کیومرث زرافشانی، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی به عنوان "پژوهشگر برتر" وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر کیومرث زرافشانی، عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه به عنوان "پژوهشگر برتر" وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد.

طرح پژوهشی دکتر کیومرث زرافشانی باعنوان "اقدام پژوهی تشکیل و ترویج تعاونی­‌های دانشجویی در دانشگاه رازی" با همکاری دکتر لیدا شرفی (پژوهشگر پسادکتری دانشکده کشاورزی) و دکتر خدیجه مرادی (کارشناس ارشد آموزشی گروه ترویج و آموزش کشاورزی) به انجام رسید.

دکتر کیومرث زرافشانی طی مراسمی از سوی مهندس مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان "پژوهشگر برتر" مورد تقدیر قرار گرفت.

 

آخرین اخبار