آخرین اخبار

دومین پیش نشست مجازی همایش بین‌المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار با عنوان شهرسازی و توسعه منطقه‌ای برگزار می‌گردد.

شرکت برای عموم آزاد است و گواهی حضور در کارگاه برای شرکت کنندگان گرامی توسط معاونت پژوهش و فناوری صادر خواهد شد.

تاریخ برگزاری: سه شنبه 20 اردیبهشت 1401، ساعت 19 الی 20:30

لینک: http://vc4.razi.ac.ir/rkg16ifslord/

آخرین اخبار