آخرین اخبار

استاندارد ملی تولید بذر یولاف زراعی توسط محققین موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با همکاری دکتر بهرامی‌نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه رازی تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، با تلاش‌های دکتر صحبت بهرامی‌نژاد عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه و همکاران ایشان در شركت سالم فراور باختر، يولاف زراعی از يک گياه ناشناخته تبديل به گياهی شناخته شده با مزايای بی‌شمار غذايی و دارويی شده است.

در این خصوص دکتر بهرامی‌نژاد به روابط عمومی دانشگاه گفت: در اين راستا هر بار با مشكلات و چالش‌های جديدی روبرو شديم كه يكی از مهمترين چالش‌ها توليد بذر اصلاح  شده يولاف يا جو دو سر  بود كه به خاطر فقدان استاندارد  بذر يولاف قادر به دريافت مجوز توليد بذر اصلاح شده نبوديم.اما در سال ١٤٠٢ درخواست تدوين بذر را به موسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه دادیم و متعاقب آن به كمک محققين موسسه در طی پنج جلسه حداقل دو ساعته با بهره‌گيری از منابع و تجربيات موجود، استاندارد ملی بذر يولاف را برای اولين بار تدوين نموديم و پس از طی مراحل مختلف و تاييد در مراجع ذی صلاح نهايتا در ارديبهشت ماه ١٤٠٣ به موسسات مرتبط ابلاغ شد.

وی با اشاره به اهمیت نقش توليد بذر اصلاح شده محصولات زارعی در ارتقاء سطح كمی و كيفی توليد افزود: اكنون با توجه به درخواست اينجانب جهت دريافت اولين مجوز توليد بذر اصلاح شده يولاف در كشور در آينده‌ای نه چندان دور، شاهد توليد رسمی بذر اصلاح شده يولاف يا جو دو سر در كرمانشاه خواهيم بود.

دکتر بهرامی‌نژاد یادآور شد: اميد است كه پرديس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه رازی با اختصاص هر ساله بخشي از زمين‌های كشاورزی و حمايت از اين فعاليت كاملا علمی در تكميل زنجيره يولاف از تحقيقات تا بازار بتوانيم در توليد كاملا علمی محصولات دانش بنيان نقش بسزايي در امنيت و ايمنی غذايی جامعه ايفا نماييم.


 

آخرین اخبار