آخرین اخبار

جلسه کمیته علم سنجی در خصوص بررسی مستندسازی و گردآوری داده‌های نظام رتبه‌بندی ملی ISC در دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، پنجمین جلسۀ کمیته علم‌سنجی در سال 1403 با حضور اعضای کمیته، 23 خرداد ماه 1403 به ریاست دکتر کیانوش چقامیرزا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر چقامیرزا اظهار داشت: با توجه به اهمیت حضور موفق دانشگاه رازی در نظام رتبه بندی ملی ISC  و لزوم توجه به گرداوری و مستندسازی اطلاعات موردنیاز به منظور تکمیل پرسشنامه به بهترین نحو، این جلسه به گزارش واحدها در خصوص نحوه مستندسازی و چالش‌ها و مشکلاتی که در این زمیته وجو دارد، اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: در مدت زمان باقیمانده تا تکمیل پرسشنامه باید از تمام ظرفیت و توان دانشگاه در این خصوص استفاده شود. 

در ادامه این جلسه، نمایندگان هر حوزه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه گردآوری و مستندسازی داده‌ها ارائه دادند

در پایان مقرر شد؛ معاونت‌ها و حوزه‌های مختلف دانشگاه با برگزاری جلسه و ارسال نامه به مدیران گروه و اعضای هیات علمی، داده‌های مورد نیاز را به خوبی گرداوری و مستندسازی کنند و در جلسه آینده که سوم تیرماه برگزار خواهد شد، گزارش تکمیلی از اقدامات خود را ارائه دهند.


 

آخرین اخبار