آخرین اخبار
31875
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد:

تسهیلات حمایتی برای پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 1401

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی از اعطای تسهیلات حمایتی ویژه برای پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 1401 خبر داد.

 

دانشگاه رازی به منظور جذب پذیرفته شدگان برتر آزمون سراسری1401، تسهیلات حمایتی ویژه‌ای به شرح زیر ارائه می­‌دهد.

رتبه کل آزمون سنجش (بدون سهمیه)

لازم جهت استفاده از تسهیلات

تسهیلات

رتبه 1 تا 10 آزمون

گروه‌­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • کمک‌ هزینه خرید رایانه همراه (تا سقف 100میلیون ریال)
 • مقرری ده ‌میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبه 1 تا 5 آزمون

گروه‌­های آزمایشی هنر و زبان

رتبه 11 تا 250 آزمون

گروه‌­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • مقرری هفت و نیم میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبه 6 تا 50 آزمون

گروه‌­های آزمایشی هنر و زبان

رتبه 251 تا 500 آزمون

گروه‌­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • مقرری پنج میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبه 51 تا 100 آزمون

گروه‌‌­های آزمایشی هنر و زبان

رتبه کل آزمون سنجش (بدون سهمیه)

لازم جهت استفاده از تسهیلات

تسهیلات

رتبه 501 تا  1000  آزمون

گروه‌­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • مقرری دو ونیم میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبه 101 تا 200 آزمون

گروه‌­های آزمایشی هنر و زبان

پذیرفته شدگان با معدّل کتبی دیپلم 19 و بالاتر بدون در نظرگرفتن رتبه آزمون سنجش

 • مقرری یک و نیم میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)

اطلاعات بیشتر در آدرس: https://razi.ac.ir/paziresh

 

 

آخرین اخبار