آخرین اخبار

 کارگاه آموزشی «الگوی سوم زن ایرانی مسلمان» در دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه آموزشی «الگوی سوم زن ایرانی مسلمان»، 11 بهمن ماه 1401 در دانشگاه رازی با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دفتر امور بانوان برگزار شد. 

این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از بانوان عضو هیئت علمی و یاوران علمی دانشگاه و با سخنرانی دکتر فرج الله هدایت‌نیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

آخرین اخبار