آخرین اخبار
293
با حکم رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف؛

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه منصوب شد

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با صدور حکمی، دکتر حبیب جعفری را به عنوان «دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه» منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، متن حکم انتصاب ابلاغ شده از سوی دکتر غلامعلی منتظر خطاب به دکتر حبیب جعفری به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر حبیب جعفری

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه رازی

ضمن عرض سـلام و ادب، با عنایت به پیشـنهاد سرپرست محترم دانشگاه رازی و به موجب بند 1 از ماده 10 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم، به عنوان «دبیر و عضو حقوقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه» منصوب می‌شوید. امیـد است با اتکال به خداونـد متعال و تعامل با سایر اعضای هیئت در پیشبرد اهـداف نظام آموزش عالی کشور، ارتقا و بهبود سطح کیفی برنامه‌ها در آن استان، موفق باشید.

با تقدیم احترام

غلامعلی منتظر

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین اخبار