آخرین اخبار

۶ نفر از اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان دبیر و بازرس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، در نشست مجمع انتخاباتی اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی علوم ورزشی و تربیت بدنی، مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زبان‌های خارجی، اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی کامپیوتر و اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی حقوق که در مورخ ۲۰، ۲۱ و ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ به صورت مجازی و با حضور نمایندگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، برگزار شد.

در این نشست، ۶ نفر از اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان دبیر کل و بازرس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور انتخاب شدند.

در دومین نشست مجمع انتخاباتی اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی علوم ورزشی و تربیت بدنی که با حضور۳٦ نماینده از انجمن‌های علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد،  آرمین امیریان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم زیستی ورزشی دانشگاه رازی، به عنوان عضو شورای مرکزی و با اکثریت آرا، به مدت یکسال به عنوان دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم ورزشی ایران، برگزیده شد.

همچنین حسنا خوش‌چهره، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و دبیر انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی نیز به عنوان بازرس اصلی اتحادیه انتخاب شدند.

در دومین انتخابات مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زبان‌های خارجی نیز که در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی زبان خارجه سراسر کشور برگزار شد.  مریم جلالی نژاد دانشجوی دکتری و دبیر انجمن علمی زبان و ادبیات عربی با اکثریت آرا به عنوان بازرس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زبان‌های خارجی انتخاب شدند.

در مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر که در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.  نیما سالمی (دبیر انجمن علمی مهندسی کامپیوتر) و آریا سیدان (دبیر انجمن علمی علوم کامپیوتر) به جمع شورای مرکزی اتحادیه راه یافتند و آقای نیما سالمی به عنوان دبیر کل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر کشور انتخاب شدند.

همچنین، در اولین مجمع انتخاباتی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی حقوق سراسر کشور که مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برگزار شد. فرناز صادقی دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه رازی به عنوان بازرس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی حقوق کشور انتخاب شدند.

 

آخرین اخبار