آخرین اخبار

نشست مشترک معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه و دانشگاه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست مشترک معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه و دانشگاه رازی، هفتم اردیبهشت ماه 1401 در حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست، سرپرست دانشگاه، معاونین فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه حضور داشتند.

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه رازی در جهت کاهش جرائم در استان و پیشگیری از وقوع جرم محور گفتگوی مسئولان حاضر در این نشست بود.

دکتر عباسی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه در سخنانی، نقش مؤثر دانشگاه در خصوص آموزش مسائل حقوقی و آگاهی‌بخشی عمومی از پیامدهای جرائم و پیشگیری از وقوع آنها در جامعه را یادآور شد و اظهار داشت: دانشگاه در پیشبرد اهداف پیشگیرانه از وقوع جرائم بسیار مستعد و توانمند است.

همچنین دکتر احمدی سرپرست دانشگاه رازی در سخنانی با اشاره به فعالیت مراکز تخصصی مشاوره، گروه حقوق، اساتید و پژوهشگران مبرز و دانشجویان مستعد در دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه رازی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود آمادگی دارد تا در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و همچنین کاهش جرائم با انجام پژوهش‌های کاربردی و تقاضامحور با دادگستری کل استان همکاری نماید.

آخرین اخبار