آخرین اخبار

برگزیدگان مسابقه طراحی مرکز نوآوری شیمی دانشگاه رازی ویژه دانشجویان دانشکده هنر و معماری معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مسابقه طراحی مرکز نوآوری شیمی دانشگاه ویژه دانشجویان دانشکده هنر و معماری (زیر نظر کارشناسان دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی) توسط مرکز مدیریت سبز دانشگاه برگزار شد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت سبز دانشگاه، سایت این مسابقه سوله سابق انبار مرکزی دانشگاه با چالش‌های طراحی قابل توجهی همراه بوده و هماهنگی و برنامه‌ریزی این رویداد توسط انجمن علمی معماری دانشگاه رازی صورت گرفت.

از نکات قابل توجه، برگزاری سه جلسه کارشناسی با حضور اساتید دانشکده شیمی برای بهبود طرح‌ها و همفکری با تیم‌های طراح جهت ارتقاء کیفی فضاها و بررسی تمامی جوانب طراحی بود که در سایر مسابقات معماری مشابه دارای سابقه کمتری بوده است و با استقبال تیم‌های شرکت کننده نیز مواجه شد.

در جلسه داوری نهایی با حضور رئیس دفتر عمرانی و خدمات فنی و کارشناسان این دفتر و همچنین در حضور اساتید دانشکده شیمی و نمایندگان معاونت پژوهش و فناوری، طرح‌های ارسالی مجدداً بررسی و پس از بررسی کارشناسی و بیان انتظارات کارفرما از مرکز نوآوری، تیم‌ نگین آسور و شادی محمدیان و تیم مرادلو به‌صورت مشترک عنوان برتر و رتبه اول را کسب کردند.

مقرر گردید؛ طرح برگزیده به‌صورت مشترک از تلفیق دو طرح و انجام اصلاحات جهت اجرا معرفی شود و از تمامی تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد تقدیر به­‌عمل آید.

آخرین اخبار