کتاب «ادبیات تطبیقی: چالش‌ها و افق‌های فرارو» تألیف دکتر عبده عبود، توسط دکتر تورج زینی‌وند عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی، محسن امیری و منا سرخه به فارسی ترجمه شد.

این کتاب به دنبال این است که تصویری روشن از ادبیات تطبیقی ارائه دهد و بتواند به ادبیات و فرهنگ عربی خدمت مهمّی‌ نماید و نقش و رسالت اصلی پژوهش‌های ادبیّات تطبیقی در پرداختن به موضوعات و مسائل نوین و امروزی ادبیات عربی را تبیین نماید.

لینک خرید کتاب:

https://press.razi.ac.ir/book_444.html


 

آخرین اخبار