آخرین اخبار

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه اقدامات انجام شده در رابطه با جذب پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه را تشریح نمودند.

دکتر فرزاد ویسی درگفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی اظهار داشت: با هدف  استفاده از توان و ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه و همچنین بهره‌برداری مناسب از پژوهش‌ها، تکمیل تخصص‌های مورد نیاز در عرصه‌­­های ملی و بین‌المللی، افزایش مهارت دانش‌آموختگان دوره دکتری در انجام پژوهش‌های مستقل در زمینه تخصصی مرتبط و گسترش روابط علمی-  پژوهشی صنعت و دانشگاه­، دوره پسادکتری در دانشگاه رازی ایجاد شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دوره پسادکتری را دوره‌ای موقت و معین دانست که طی آن پژوهشگر پسادکتری زیر نظر عضو هیئت علمی مجری دوره (استاد مسئول)، فعالیت‌های پژوهشی خود را در حوزه تخصصی مربوطه انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: آیین‌نامه دوره پژوهشی پسا دکتری در دانشگاه رازی پس از بررسی جلسات متعدد و استماع نظرات مختلف در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، در تاریخ 1399/3/11 به تایید هیئت رئیسه دانشگاه رسیده است.

دکتر ویسی در ادامه با اشاره به اینکه طی چندین مرحله فراخوان پذیرش دانشجوی پسادکتری در دانشگاه رازی اعلام شده است، افزود: تاکنون بیش از بیست پژوهشگر پسا دکتری عمدتاً از طریق فراخوان جذب شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان مجاز سپری شده از تاریخ دانش‌آموختگی دکتری برای جذب پژوهشگر پسادکتری حداکثر پنج سال است، افزود: فرایند جذب دانشجوی پسادکتری به دو شکل انجام می‌شود: با حمایت مالی دانشگاه و بدون حمایت مالی به صورت توافق استاد و پژوهشگر.

دکتر ویسی یادآور شد: در جذب پژوهشگر پسادکتری با حمایت مالی دانشگاه، مطابق با آیین‌نامه جذب پژوهشگر پسادکتری، از طریق فراخوان عمومی و پس از تایید استاد میزبان، قراردادی فیمابین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و پژوهشگر متقاضی منعقد خواهد شد،  در حالیکه در جذب پژوهشگر پسادکتری خارج از حمایت مالی دانشگاه، این قرارداد ابتدا  فیمابین استاد میزبان و پژوهشگر منعقد می‌شود و دانشگاه هیچگونه تعهد مالی نسبت به این توافق نخواهد داشت اما فرایند ارزیابی و صدور گواهی دوره را انجام خواهد داد.

وی بیان کرد: در فراخوان اخیر پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه رازی در شهریورماه 1400 ظرفیت پذیرش 27 پژوهشگر از طریق سایت جذب دانشگاه رازی اعلان عمومی شده است که در حال حاضر فرآیندهای ارزیابی متقاضیان در کمیته‌های تخصصی در حال انجام است.

دکتر ویسی در پایان یادآور شد: فرم‌ها و آیین‌نامه‌­های مرتبط با جذب پژوهشگر پسا­دکتری در دانشگاه رازی در پورتال معاونت پژوهش و فناوری در قسمت فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها موجود است.

جدول وضعیت جذب پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه رازی

برچسب ها:

دانشگاه رازی
فرزاد ویسی
پژوهشگر پسادکتری
معاونت پژوهش و فناوری

آخرین اخبار