کارگاه آشنایی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با تدریس دکتر عزت رفیعی برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری: 1400/2/20

واحد برگزار کننده: معاونت پژوهش و فناوری

محل برگزاری: مجازی


 

آخرین اخبار