کارگاه جرأت‌مندی ویژه کارکنان دانشگاه توسط مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می‌شود.

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه رازی در نظر دارد در راستای توانمندسازی کارکنان دانشگاه، در هر ماه یک کارگاه با هدف ارتقاء و بهبود سطح سلامت روان کارکنان با همکاری مدیریت طرح و برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه برگزار نماید. در همین راستا کارگاه جرأت‌مندی ویژه کارکنان دانشگاه برگزار می‌گردد.

 


شناسه : 1335664

آخرین اخبار