آخرین اخبار

پنجمین کرسی ترویجی را تحت عنوان «بررسی دیدگاه فقهی عدم لزوم اذن پدر در نکاح دختر رشیده» به صورت مجازی در روز دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 12-10 برگزار می‌شود.

اعضای برگزار کننده گفتگو:

-  ارائه دهنده: دکتر علی مرتضوی‌مهر، عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

  - ناقدان:

1- دکتر خدیجه مرادی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه رازی

2- دکتر داود گوهری، عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

قبل از ورود به نشست، نام و نام خانوداگی خود را با حروف انگلیسی ثبت نموده و با انتخاب گزینۀ مهمان وارد نشست شوید.

لینک:

   https://vc5.razi.ac.ir/r1wxamumf3wt

برچسب ها:

دانشگاه رازی
معاونت فرهنگی و اجتماعی
کرسی ترویجی
داود گوهری

آخرین اخبار