آخرین اخبار

دکتر کیومرث زرافشانی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی به عنوان مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی شد.

دکتر غلامحسین حسینی‌نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی، دکتر کیومرث زرافشانی عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی را به عنوان مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در امور مهارت‌آموزی دانشجویان تعیین کرد. در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر کیومرث زرافشانی

 باسلام

 نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در امور مهارت آموزی دانشجویان» تعیین می‌شوید.

 امید است با اتکال به عنایات حضرت باریتعالی و ملحوظ نظر قرار دادن اصول راهبردی دولت محترم در عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، قانون‌مداری و فسادستیزی با همکاری و همراهی ارکان سازمانی و با عنایت به اهمیت جایگاه دانش و نیز رویکردهای نوین سازمان در اهمیت‌بخشی به امور علمی و نیز مهارت‌آموزی جامعه بزرگ دانشجویی کشور، با درایت و تدبیر در امور محوله موفق و مؤید باشید.

غلامحسین حسینی‌نیا

معاون وزیر

و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

روابط عمومی دانشگاه رازی ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می‌نماید.

برچسب ها:

دانشگاه رازی
کیومرث زرافشانی
گروه آموزشی مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

آخرین اخبار