آخرین اخبار

لیست اولیه داوطلبان واجد شرایط انتخابات شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه رازي سال 1400 اعلام می‌گردد.

با استناد به ماده 14 آیين‌نامه شوراي صنفي دانشجويان به شماره 29461/ و مورخ 19/2/1395، پس از بررسی شرایط داوطلبی، لیست اولیه داوطلبان واجد شرایط در واحدهایی که تعداد داوطلبان مطابق با ماده یک شیوه‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور به حدنصاب رسیده است، اعلام می‌گردد.   برای دریافت اسامی و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

آخرین اخبار