دومین دوره مجموعه کارگاه‌های اخلاق در پژوهش‌های زیستی برگزار می‌گردد.

تاریخ برگزاری: سه شنبه ۳۱/۴/۹۹ ،  ساعت  ۱۲.۳۰-۹

واحد برگزار کننده: معاونت پژوهش و فناوری

محل برگزاری: مجازی

این کارگاه به منظور آشنایی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه با اهداف و رسالت کمیته اخلاق در پژوهش­‌های زیستی و فرآیند فعالیت آن برگزار می‌گردد.

محورهای کارگاه عبارتند از:

تبیین فرآیند درخواست بررسی پیشنهاده و اخذ شناسه اخلاق در پژوهش‌­های زیستی

آشنایی با روش­های تعیین اندازه نمونه در پژوهش‌­های مبتنی بر نمونه­ گیری

 


شناسه : 39724

آخرین اخبار