آخرین اخبار

رئیس دانشگاه رازی گفت: خوشبختانه طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی نهایی و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی خبر داد و اظهار داشت: موضوع همسان سازی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از سال 1397 در بین همکاران دانشگاهی مطرح بوده است. متعاقب آن ملاقات‌ها، مکاتبات و پیگیری‌های وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، سایر مسئولان و مدیران وزارت عتف، تشکل‌های صنفی و حمایت‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منتج به درج همسان‌سازی در بند «و» تبصره «2» قانون بودجه سال 1400 گردید.

ایشان افزود: با تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1400، جلسات کارشناسی متعددی به منظور عملیاتی نمودن مصوبه همسان‌سازی در سطوح مختلف وزارت عتف و سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار گردید و در نهایت با همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي اجرا از تاریخ 1400/01/01 مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز در سال 1400 از محل بند «و» تبصره «2» قانون بودجه سال 1400 و پس از ابلاغ اعتبار تبصره فوق از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور (موضوع نامه شماره 47524 مورخ 1400/02/06 آن سازمان) و پيش‌بيني بار مالي ناشي از اجراي اين مصوبه در سال‌هاي آتي در بودجه تفصيلي ساليانه، موافقت به عمل آمد.

رئیس دانشگاه رازی بیان کرد: ضرايب فوق‌العاده وي‍ژه مندرج در تبصره ذيل ماده «57» آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي به شرح ذيل اصلاح ‌گردید:

جدول ضریب فوق‌العاده ویژه

مرتبه علمی

مربي آموزشيار

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

ضريب

10/9

10/9

15/1

14/0

12/3

ایشان افزود: در اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه با اعضای هیأت علمی غیربالینی «تمام‌ وقت جغرافیایی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «دستورالعمل خدمت اعضاي هيأت علمي به شیوه تمام وقت ويژه در دانشگاه» با بهره‌گیری از تجربه و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متناسب با شرایط و ویژگی‌های حاكم بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تهیه و برای اجرا ابلاغ گردید.

دکتر اعلمی‌آل‌آقا یادآور شد: ضرایب «فوق‌العاده جذب» و«فوق‌العاده شغل (مخصوص)» اعضای هیأت علمی تمام وقت ويژه (موضوع بند ب اين مصوبه) «1/6» برابر ضرايب «فوق‌العاده جذب» و«فوق‌العاده شغل (مخصوص)» اعضای هیأت علمی تمام وقت تعیین می‌گردد. اصلاح احكام اعضاي هيأت علمي درخصوص ضرايب فوق‌العاده جذب و فوق العاده شغل (مخصوص) صرفا بعد از ابلاغ اعتبار تبصره فوق‌الاشاره انجام خواهد شد.

آخرین اخبار