رضا عزیزی با اکثریت آرا به‌عنوان دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی انتخاب شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، انتخابات دبیری شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی با حضور مدیر پشتیبانی فرهنگی، کارشناس انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه و دبیران دانشکده‌ها برگزار شد. 

در این جلسه پس از ارائه گزارش دکتر راستی‌ویس از روند برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و ارائه برنامه‌های کاندیدای دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی، آقای رضا عزیزی دبیر انجمن مهندسی مواد و متالورژی با اکثریت آرا به‌مدت یک‌سال به‌عنوان دبیر شورای دبیران دانشگاه رازی انتخاب شد. 

هماهنگی با دبیران دانشکده‌ها، شرکت در نشست‌های کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه، نظارت بر حسن برگزاری برنامه‌های انجمن‌ها، برگزاری طرح‌های مشترک بین انجمنی و دبیر نظارت و ارزشیابی جشنواره دانشگاهی حرکت، از مهم‌ترین وظایف دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه است.

در ادامه این جلسه رضا عزیزی دبیر انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی، آرمین امیریان دبیر انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی و سمانه سنجابی دبیر انجمن ترویج و آموزش کشاورزی به‌عنوان منتخب شورای دبیران جهت حضور در جلسات شورای حمایت و نظارت  دانشگاه انتخاب شدند.

گفتنی است در پایان این نشست، از ۶ سال فعالیت آرمین امیریان، دبیر سابق شورای دبیران دانشگاه رازی در انجمن‌های علمی تقدیر شد.

 


آخرین اخبار