اولین کارگاه حوزه فناوری و‌ نوآوری «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری صنایع شیمی و پتروشیمی دانشگاه رازی»

با ارائه
- دکتر محمد جوشقانی، گروه شیمی معدنی
- دکتر صبا امیری، گروه مدیریت و کارآفرینی

زمان: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ _ ساعت ۹ الی ۱۱ 

لینک ثبت نام: 
https://lab.razi.ac.ir/details/Workshop/34

لینک حضور در کارگاه: 
http://vc5.razi.ac.ir/rky7ekhoseal/

- «ثبت نام رایگان» و «ارائه گواهی حضور» 

 


آخرین اخبار