آخرین اخبار

دکتر دانیال کهریزی و مهندس سعید عباسی به عنوان «مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی» منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، مهندس محمدهادي عسکري مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و دبیر شوراي حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در احکام جداگانه‌ای، دکتر دانیال کهریزی عضو هیئت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و دکتر سعید عباسی عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی گیاه‌پزشکی دانشگاه رازی را برای مدت یکسال به عنوان «مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی» منصوب کرد.

 

 

برچسب ها:

دانشگاه رازی
دانیال کهریزی
محمدهادي عسکري
وزارت علوم
سعید عباسی
انجمن‌های علمی

آخرین اخبار