آخرین اخبار

دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دكتر مسعود رحيمی را برای مدت دو‌سال به‌عنوان عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب کرد. در این حکم آمده است:

جناب آقای دكتر مسعود رحيمی  

عضو محترم هيئت علمی دانشكده فنی و مهندسی

سلام علیکم

    با احترام، به استناد بند«5» ماده «12» آئين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و پيرو پيشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه (شماره 25634 مورخ 1400/06/15)، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به مدت دو‌سال منصوب می‌گردیداميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام نیکوی وظایف موفق به تأييدات الهي باشيد.

محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا

رئیس دانشگاه رازی

روابط عمومی دانشگاه رازی ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می‌نماید.

آخرین اخبار