آخرین اخبار

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در نظر دارد به منظور جذب سهمیه کارکنان وظیفه امریه مورد نیاز خود در سال ۱۴۰۰ از بین جوانان تحصیل‌کرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا در رشته‌های اقتصاد (کلیه گرایش‌ها) مدیریت و حسابداری (کلیه گرایش‌ها) و حقوق با معدل ۱۷، رشته‌های فنی، کامپیوتر و شاخه‌های مرتبط با کامپیوتر با معدل ۱۶ اقدام نماید.

برچسب ها:

دانشگاه رازی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه
سرباز امریه

آخرین اخبار