(1) راهنمای ورود، ارائه و شرکت در کلاس‌های مجازی LMS

(1) راهنمای ورود، ارائه و شرکت در کلاس‌های مجازی LMS


 

فایل PDF راهنمای ورود، ارائه و شرکت در کلاس‌های مجازی LMS ویژه اساتید

 

فایل PDF راهنمای ورود، ارائه و شرکت در کلاس‌های مجازی LMS ویژه دانشجویان