آخرین اخبار
15434
با تلاش گروه اقتصاد دانشگاه صورت گرفت؛

چاپ چهار مقاله از دانشگاه رازی در نشریات معتبر چارک اول

دکتر کیانوش چقامیرزا از چاپ 4 مقاله دو عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی در نشریات معتبر چارک اول (Q1) خبر داد.

دکتر کیانوش چقامیرزا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی اظهار داشت: مقاله «واکنش انتشار دی اکسید کربن به چرخه‌های تجاری :شواهد جدید از بزرگترین کشورهای انتشار دهنده دی اکسید کربن در آسیا و خاورمیانه»؛ "CO2 Response to Business Cycles: New Evidence of the Largest CO2-Emitting Countries in Asia and the Middle East " که مستخرج از پایان‌نامه خانم فاطمه انگزبانی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی و تحت راهنمایی خانم دکتر سمیه اعظمی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی می‌باشد، در نشریه " Journal of Cleaner Production" چاپ شده است که این نشریه، نشریه‌ای معتبر در چارک اول (Q1)، با ایمپکت فکتور 9/297 و جزء نشریات ده درصد برتر در حوزه موضوعی Environmental Sciences قرار دارد.

ایشان افزود: این مقاله به بررسی واکنش انتشار دی اکسید کربن (CO2) چرخه‌های تجاری در کشورهای آسیایی با سهم بالای انتشار  CO2 (منتشرکنندگان بزرگ آسیایی: چین، هند، ژاپن، ایران، عربستان سعودی و کره جنوبی) می‌پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از تفاوت کشش انتشار CO2 نسبت به GDP (تولید ناخالص داخلی) در دوران رکود و رونق اقتصادی است. این یافته تأکیدی بر تفاوت پاسخ بهینه هزینه کاهش آلاینده‌ها (بعد از وقوع شوک بهره‌وری مثبت) در دوران رکود و رونق اقتصادی دارد. نتایج این مطالعه برای سیاستگذاران زیست محیطی می‌تواند مفید باشد.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی افزود: همچنین سه مقاله از دکتر محمد شریف کریمی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی در نشریات معتبر چارک اول چاپ شده‌اند. مقاله «سرریز توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن: تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی فضایی کشورهای آسیا و اقیانوسیه»؛ The spillover of financial development on CO2 emission: A spatial econometric analysis of Asia-Pacific countries که در سال 2021 در نشریه معتبر RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS با ایمپکت فکتور 14/982 در رده نشریات ده درصد برتر در حوزه موضوعی ENERGY & FUELS و برترین نشریه در حوزه موضوعی GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY می‌­باشد، چاپ شده است.

دکتر چقامیرزا افزود: در مقاله مذکور که با همکاری سه تن از اعضای هیئت علمی خارج دانشگاه چاپ شده است، اثرات توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای منتخب اروپا و آسیا بررسی شده است. در این پژوهش شش معیار رشد مالی با استفاده از داده‌های 31 کشور آسیا و اقیانوسیه از سال 2000 تا 2018 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ایشان بیان کرد: همچنین دو مقاله با عنوان «تاثیر نزاعات منطقه‌ای بر گردشگری در آفریقا و خاورمیانه :رویکرد داده‌های پانل فضایی»؛ " Impacts of regional conflicts on tourism in Africa and the Middle East: a spatial panel data approach" چاپ شده در سال 2021 و مقاله «آیا تروریسم تهدیدی واقعی برای توسعه گردشگری است؟ تجزیه و تحلیل ورود گردشگران ورودی و داخلی به ترکیه»؛ "Is terrorism a real threat to tourism development? Analysis of inbound and domestic tourist arrivals in Turkey" چاپ شده در سال 2019 در نشریه معتبر Current Issues in Tourism در چارک اول نشریات حوزه موضوعی مربوطه  با ایمپکت فکتور 7/430 که نشریه‌­ای بسیار معتبر درحوزه گردشگری چاپ شده در کشور انگلستان می باشد چاپ شده‌اند.

دکتر محمد شریف کریمی

ایشان یادآور شد: در این دو مقاله که با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه‌های داخلی و خارجی تألیف شده تاثیرات درگیری‌های منطقه‌ای بر گردشگری در آفریقا و خاورمیانه و تاثیر تروریسم بر صنعت توریسم در ترکیه در این دو مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

برچسب ها:

دانشگاه رازی
معاون پژوهش و فناوری
سمیه اعظمی
محمد شریف کریمی
کیانوش چقامیرزا
نشریات معتبر چارک اول

آخرین اخبار