نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل حوزه ریاست دانشگاه

پرسنل حوزه ریاست دانشگاه
 

 


افشین فلاحی

سمت: معاون مدیر دفتر حوزه ریاست

تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل:
تلفن مستقیم : 34274532
تلفن داخلی : 212
دورنگار: مجتبی زبردست

سمت: مسئول دفتر رییس دانشگاه

تحصیلات: کارشناسی 
ایمیل:m.zebardast@razi.ac.ir 
تلفن مستقیم : 34274501
تلفن داخلی : 209
دورنگار: 34274503


 

 

 


 

 

محمدسجاد خجسته

سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست

تحصیلات: کارشناسی
ایمیل: s.khojasteh@razi.ac.ir 
تلفن مستقیم : 34274502
تلفن داخلی : 209
دورنگار: 34274503