به اطلاع می رساند دانشگاه رازی در سه رشته جدید، روانشناسی تربیتی، آسیب شناسی ورزشی و آمار اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجو می پذیرد. داوطلبان می توانند با مراجعه به فراخوان پذیرش بدون آزمون ، واقع درسایت دانشگاه قسمت آرشیو اطلاعیه ها ، مدارک لازم را تهیه و به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه رازی ارسال نمایند .  

به اطلاع می رساند دانشگاه رازی در سه رشته جدید، روانشناسی تربیتی، آسیب شناسی ورزشی و آمار اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجو می پذیرد. داوطلبان می توانند با مراجعه به فراخوان پذیرش بدون آزمون ، واقع درسایت دانشگاه قسمت آرشیو اطلاعیه ها ، مدارک لازم را تهیه و به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه رازی ارسال نمایند.