واگذاری دبیری هیات ورزش‌های دانشگاهی کرمانشاه به دانشگاه رازی

واگذاری دبیری هیات ورزش‌های دانشگاهی کرمانشاه به دانشگاه رازی


دبیری هیات ورزش‌های دانشگاهی استان کرمانشاه به دانشگاه رازی واگذار شد

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، طی صدور حکمی از سوی رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، دکتر شهریار عباسیان مدیر تربیت بدنی دانشگاه رازی به عنوان دبیر هیات ورزش‌های دانشگاهی استان کرمانشاه منصوب شد.