همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه؛ فرصت ها ، چالش ها و چشم انداز

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه؛ فرصت ها ، چالش ها و چشم انداز


همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه؛ فرصت ها ، چالش ها و چشم انداز

محل برگزاری : دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : دهم آذر ماه 1397

 

اقتصاد و توسعه پایدار استان

  • اشتغال پایدار و الزامات آن برای توسعه پایدار
  • کارآفرینی و بازار کسب و کار استان
  • زیر ساخت های توسعه استان
  • فرهمگ،گردشگری،میراث فرهنگی

محیط زیست و توسعه پایدار استان

  • فقر،بیکاری،اعتیاد و طلاق و ...
  • حاشیه نشینی و مهاجرت و بافت فرسوده در استان

فرهنگ،اجتماع و توسعه پایدار استان

  • آموزش مشارکت و حقوق شهروندی
  • تنوع قومی فرهنگی توسعه پایدار استان
  • نقش سازمان های مردم نهاد

امنیت و توسعه پایدار استان
مرزها
همسایگان,حسن همجواری و توسعه پایداری استان
و ......