نشست برخط «کرونا: الهیات و جامعه» ویژه اساتید دانشگاه رازی

نشست برخط «کرونا: الهیات و جامعه» ویژه اساتید دانشگاه رازی


نشست برخط «کرونا: الهیات و جامعه» ویژه اساتید دانشگاه رازی

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، از سلسله جلسات هم‌اندیشی استادان، نشست برخط «کرونا: الهیات و جامعه» را برگزار می نماید.

سخنران: دکتر داود فیرحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

زمان: دوشنبه ۹۹/۶/۳۱ ساعت ۱۰ الی  ۱۲ 

با توجه به بروزرسانی سامانه LMS  در پایان هفته جاری، لینک ورود به این نشست مجازی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.