نشست آنلاین پیش‌آیندهای تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی در دوران کرونا

نشست آنلاین پیش‌آیندهای تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی در دوران کرونا


نشست آنلاین پیش‌آیندهای تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی در دوران کرونا

 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر در نظر دارد سلسله سخنرانی‌ها و نشست‌های علمی آنلاین را در سال ۱۳۹۹ با موضوعات مختلف علمی برگزار نماید.

در این راستا نشست « پیش‌آیندهای تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه‌های اجتماعی در دوران کرونا» با سخنرانی آقایان دکتر قاسم آزادی و دکتر امید امراله، دوشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ برگزار می‌شود.

آدرس دسترسی به لینک:  https://www.skyroom.onlion/ch/nrisp.ac.ir/loyal-futures