نشست آنلاین ابعاد و پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران کرونا در جامعه

نشست آنلاین ابعاد و پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران کرونا در جامعه


نشست آنلاین ابعاد و پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران کرونا در جامعه

 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر در نظر دارد سلسله سخنرانی‌ها و نشست‌های علمی آنلاین را در سال ۱۳۹۹ با موضوعات مختلف علمی برگزار نماید.

در این راستا نشست « ابعاد و پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران کرونا در جامعه »  با سخنرانی خانم دکتر مهدی‌زاده پژوهشگر  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یکشنبه 28  اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ برگزار می‌شود.

آدرس دسترسی به لینک:  https://www.skyroom.onlion/ch/nrisp.ac.ir/corona-in-society