معرفی‌نامه مهمانی ترم تابستان سال تحصیلی 1399 برای دانشجویان مقطع کارشناسی

معرفی‌نامه مهمانی ترم تابستان سال تحصیلی 1399 برای دانشجویان مقطع کارشناسی


معرفی نامه مهمانی ترم تابستان سال تحصیلی 1399 برای دانشجویان مقطع کارشناسی

 

 دانشجویان گرامی جهت اخذ معرفی‌نامه مهمانی ترم تابستانه (۳۹۸۳) به شرح ذیل اقدام نمایند.

1. ثبت درخواست میهمانی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان از طریق پردازش (۱۲۵۰۰)

2. پرینت معرفی‌نامه از طریق گزارش (۴۱) در سیستم آموزشی گلستان با کاربری دانشجو

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.